รายการแสดง

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch 2021 no.2

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด Classical in Touch 2021 no.2
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
************************

ศิลปินเดี่ยวไวโอลิน : โชติ บัวสุวรรณ
ศิลปินเดี่ยววิโอลา : อัจยุติ สังข์เกษม

รายการเพลง
- V. Potavanich : Deep Impression
- W.A. Mozart : Sinfonia Concertante for Violin, Viola and
Orchestra in E-flat major, K.364 (320d) โชติ บัวสุวรรณ (ไวโอลิน),
อัจยุติ สังข์เกษม (วิโอลา)
- D. Shostakovich: Symphony no.5 in D minor, Op.47


บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ 0 2221 0171