รายการแสดง

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “มนต์เสียงสำเนียงเพลงลูกทุ่ง”

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “มนต์เสียงสำเนียงเพลงลูกทุ่ง”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
รายการบรรเลงและขับร้อง อาทิ ไอ้หนุ่มผมยาว, ฮัดเช้ย, ปูไข่ไก่หลง, ยอยศพระลอ, อนิจจาทิงเจอร์, แคนลำโขง, คาถามหานิยม, งิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าว, ด่วนพิศวาส และกุหลาบเวียงพิงค์
ศิลปินกรมศิลปากร ดวงดาว เถาว์หิรัญ, สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์, มานิต ธุวะเศรษฐกุล, ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, อิสรพงศ์ ดอกยอ, ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์,
โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ และธนิษฐา นิลบุตร
บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ 0 221001701
#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะได้พบกัน