รายการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “การกล มนต์มาร”

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

โขน เรื่องรามเกียรติ์
ตอน “การกล มนต์มาร”

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสอาด

อำนวยการแสดงโดย ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท ซื้อบัตรชมการได้ที่ www.ntt.finearts.go.th ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. – 15.00 น. วันแสดง (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง)
สอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1342 และ
0 2221 0171 ในวันและเวลาราชการ