รายการแสดง

รายการศรีสุขนาฏกรรม

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

รายการศรีสุขนาฏกรรม

ณ โรงละครแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

รายการแสดง
1.รำญวณรำกระถาง
2.โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “หนุมานจากมัจฉานุ”
3.ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอน “ลาวแก่นท้าวกัดนิ้ว”
4.ระบำสัตตบุษย์มงกุฎแห่งวารี
5.ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “จะเด็ดต้องราชภัย”

นำแสดง ศิลปินสำนักการสังคีต

กำกับการแสดง วันทนีย์ ม่วงบุญ

อำนวยการแสดง เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรชมการแสดงในระบบออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th
และเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร)
ระหว่างวันที่ 16 – 25 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342
โทร. 0 2221 0171