รายการแสดง

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “Classical In Touch II”

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชม

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต

ชุด “Classical In Touch II”

โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร

วานิช  โปตะวนิชอำนวยเพลง

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ โรงละครแห่งชาติ

************************

รายการบรรเลง

Tchaikovsky : Polonaise from the opera Eugene Onegin

Sibelius : Violin Concerto in D major, Op.47 (Flute Solo)

Rimsky – Korsakov : Scheherazade, Op.35

 

ศิลปินรับเชิญ ศิลปินเดี่ยวฟลูต   นายธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

บัตรราคา  200, 150, 100 บาท

จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม5 กันยายน 2562เวลา 09.0015.00 น.

วันแสดง จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง

สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 โทร. 0 2221 017