รายการแสดง

"ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง
ในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สุรเดช เผ่าช่างทอง
อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th
และทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร)
ระหว่างวันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342
โทร. 0 2221 0171