รายการแสดง

ละคร เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “พลายบัวได้ม้านิลบุกถิ่นพลายยง”

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

ละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน “พลายบัวได้ม้านิลบุกถิ่นพลายยง”

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สมรัตน์ ทองแท้
อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรชมการแสดงในระบบออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th และเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ระหว่างวันที่ 19 – 29 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342
โทร. 0 2221 0171