รายการแสดง

ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด ดนตรีเริงร่า ลีลาลูกทุ่ง

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

ขอเชิญชมศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด ดนตรีเริงร่า ลีลาลูกทุ่ง
ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
บัตรราคา 200/ 150/ 100 บาท
จำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.fineart.go.th
และจำหน่ายบัตรชมการแสดงที่ห้องจำหน่ายบัตร ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00-15:00 น.
วันแสดงจำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2224 1342 และ 0 2221 0171 (วันและเวลาราชการ)