รายการแสดง

รายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ

ระยะเวลาการแสดง 4 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
รายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร”
เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการแสดง
๑. การบรรเลง - ขับร้อง ดนตรีสากล “สำเนียงเสียงฝรั่งหลวง งามโชติช่วงเพลงกรมศิลป์”
๒. ละคร เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองรบชาละวัน
๓. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "รามบดีจักรีวงศ์"

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒, ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑