รายการแสดง

ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง
ส. 11 ธันวาคม 2564
เวลา 14:00 น.
โรงละครแห่งชาติ
เปิดจำหน่าย พ. 10 พ.ย. 64 เวลา 09:00
 ปิดจำหน่าย ศ. 10 ธ.ค. 64 เวลา 09:00
อา. 12 ธันวาคม 2564
เวลา 14:00 น.
โรงละครแห่งชาติ
เปิดจำหน่าย พ. 10 พ.ย. 64 เวลา 09:00
 ปิดจำหน่าย ศ. 10 ธ.ค. 64 เวลา 09:00

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต  กรมศิลปากร

ขอเชิญชม ละครเสภา  เรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนพระไวยแตกทัพ

วันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ วันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  โรงละครแห่งชาติ

 

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต

กำกับการแสดงโดย ปกรณ์  พรพิสุทธิ์

บัตรราคา  ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท

เริ่มจำหน่ายบัตร วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ ห้องจำหน่ายบัตร  โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๓๐ น.) และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑