รายการแสดง

ทดสอบระบบ

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
โขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดศึกโรมคัลทศกัณฐ์พ่าย
วันเสาร์ที่ ๒๐ , ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๑, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย ศิริพงษ์ ทวีทรัพย์

บัตรราคา ๒๐๐ , ๑๕๐ , ๑๐๐ บาท
รอบการแสดงวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.)


วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

วีดีโอ