รายการแสดง

ทดสอบระบบชำระเงินออนไลน์

ระยะเวลาการแสดง 5 ชั่วโมง 50 นาที

เนื้อหาการแสดง

สร้างเพื่อทดสอบระบบชำระเงินออนไลน์ของระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมของโรงละครเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อซื้อบัตรเข้าชมการแสดงจริง