รายการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกโรมคัล ทศกัณฐ์พ่าย วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
โขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดศึกโรมคัลทศกัณฐ์พ่าย
วันเสาร์ที่ ๒๐ , ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๑, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย ศิริพงษ์ ทวีทรัพย์

บัตรราคา ๒๐๐ , ๑๕๐ , ๑๐๐ บาท
รอบการแสดงวันที่ ๒๗ และ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.)

วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑