รายการแสดง

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “ดวงใจภักดิ์ อัครสยาม” วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต

ชุด ดวงใจภักดิ์ อัครสยามโดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร

วานิช  โปตะวนิช  อำนวยเพลง

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการบรรเลงและขับร้อง อาทิเพลง

- พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 คำหวาน (บรรเลง)

- Sinfonia Concertante for Four Winds in E-flat major, K.297b

- Symphony No.6 in F Major, Op.68 “Pastoral”

- พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ความฝันอันสูงสุด (ขับร้องหมู่)   

ศิลปินกรมศิลปากร     ดวงดาว  เถาว์หิรัญ  สุรพัฒน์  โสภณวิมลรุจน์   

มานิต  ธุวะเศรษฐกุล ณัฐธิกา  เอี่ยมท่าไม้  อิสรพงศ์  ดอกยอ  ถิรวัฒน์  ศรีสุรางค์  โฉมวิลัย  ยูฮันเงาะ   ธนิษฐา  นิลบุตร

 

บัตรราคา  200, 150, 100 บาทจำหน่ายบัตร ระหว่างวันที่ 5 – 15 ตุลาคม 2563

ซื้อบัตรชมการแสดงได้ที่เว็บไซต์  https://ntt.finearts.go.th และห้องจำหน่ายบัตรชมการแสดง วันแสดง  (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หมายเลขโทรศัพท์ 0  2224  1342 , 0  2221  0171  (ในวันและเวลาราชการ)