รายการแสดง

รายการศรีสุขนาฏกรรม วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

รายการศรีสุขนาฏกรรม
ณ โรงละครแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
รายการแสดง
1. ตาเลียนลิลิน
2. ละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์
ตอน “สุวรรณหงส์เสี่ยงว่าว – เกศสุริยงเดินดง”
3. รำกริชสุหรานากง
4. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “สามรักสามร่าง”

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดง วันทนีย์ ม่วงบุญ
อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th และห้องจำหน่ายบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

วันแสดง จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 โทร. 0 2221 0171 

ภาพประกอบ