รายการแสดง

ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “ร้อยเรียงสำเนียงไทย”

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
เนื่องในรายการศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด “ร้อยเรียงสำเนียงไทย”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
ธนู รักษาราษฎร์ อำนวยเพลง
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
************************
รายการบรรเลงและขับร้อง
อาทิ เพลงค้างคาวกินกล้วย เพลงน้ำตาแสงไต้ เพลงพรพรหม เพลงโรงแรมใจ เพลงนกเขาคู่รัก เพลงหวงรัก เพลงสุดท้ายที่กรุงเทพ เพลงสาวเพชรบุรี เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงเลิกเมียบอกมา เพลงปริญญาชาวนา เพลงจับกระแต เพลงจูบไม่หวาน เพลงอิเหนารำพัน เพลงรักจางที่บางปะกง ฯลฯ

ศิลปินสำนักการสังคีต ดวงดาว เถาว์หิรัญ สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์ มานิต ธุวะเศรษฐกุล ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้
ธัญญ์นรี วีณากร อิสรพงศ์ ดอกยอ
ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ
ธนิษฐา นิลบุตร


บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th และทางเคาน์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง...