รายการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “การกล มนต์มาร”

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

โขน เรื่องรามเกียรติ์
ตอน “การกล มนต์มาร”

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสอาด

อำนวยการแสดงโดย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท ซื้อบัตรชมการได้ www.ntt.finearts.go.th วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันแสดง (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง)
สอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1342 และ
0 2221 0171 ในวันและเวลาราชการ