รายการแสดง

รายการศรีสุขนาฏกรรม

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการศรีสุขนาฏกรรม

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการแสดง
1. รำเทิดพระเกียรติ “พ่อหลวงของปวงประชา พระชนกา มหาภูมิพลอดุลยเดช”
2. การแสดง ชุด “นารายณ์ทรงสุบรรณ”
3. ละคร เรื่องอาบูฮะซัน ตอน “เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนี”
4. รำมโนห์ราแต่งตัว
5. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “จะเด็ดรับโทษ”

นำแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ และศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดง วันทนีย์ ม่วงบุญ
อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th และทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ระหว่างวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง

สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 โทร. 0 2221 0171