รายการแสดง

รายการย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด “กุโสดอคอนเสิร์ต”

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
รายการย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด “กุโสดอคอนเสิร์ต”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
นาวี คชเสนี อำนวยเพลง
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ
************************
รายการบรรเลงและขับร้อง
อาทิ เพลงยอยศพระลอ เพลงไม่รักไม่ว่า เพลงสาวงามพิจิตร เพลงวอนลมฝากรัก เพลงทศกัณฐ์รันทด เพลงกลับคำสาหล่า เพลงอีลุ๊บตุ๊บป่อง เพลงศิลามณี เพลงพลัดคู่ เพลงเดือนเพ็ญ เพลงเพื่อคุณ เพลงสัญญาหน้าครู เพลงกราบพ่อเสรี เพลงพระรามตามนาง เพลงเจ้าน้ำตา ฯลฯ

ศิลปินสำนักการสังคีต ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ประสาท ทองอร่าม สมชาย ทับพร จรัญ พูลลาภ สมเจตน์ ภู่นา ธีรเดช กลิ่นจันทร์ นพวรรณ จันทรักษา ฉันทวัฒน์ ชูแหวน วัชรวัน ธนะพัฒน์ กษมา ทองอร่าม วันเพ็ญ จิตตรง ชุลีกร อินวัน วรวิทย์ ข้าวสามรวง

ศิลปินรับเชิญ รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ เอนก อาจมังกร ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ช่อแก้ว ลัดดาอ่อน
พยัพ คำพันธุ์ เติ้น อาคม คำพันธุ์

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th
ระหว่างวันที่ 7 – 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 โทร. 0 2221 0171