รายการแสดง

รายการศรีสุขนาฏกรรม

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

รายการศรีสุขนาฏกรรม
ณ โรงละครแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น.
รายการแสดง
1.รำเทิดพระเกียรติ สดุดี “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ของปวงประชา”
2.โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ถูกศรกินนม”
3.ละครเรื่อง พระนเรศวรมหาราช ตอน “สมเด็จพระสุพรรณ
กัลยาขัตติยะนารีศรีสยาม”
4.ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “น้ำนมแม่เลาชี”
5.ระบำอาภรณ์วิไลไทยพระราชนิยม
6.ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “แม่วันทองของจมื่นไวย”

นำแสดง ศิลปินสำนักการสังคีต

กำกับการแสดง วันทนีย์ ม่วงบุญ

อำนวยการแสดง เอนก อาจมังกร
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรชมการแสดงในระบบออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th และเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ระหว่างวันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342
โทร. 0 2221 0171