รายการแสดง

รายการนาฏกรรมบันเทิง วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง
ส. 18 กรกฎาคม 2563
เวลา 14:00 น.
โรงละครแห่งชาติ
เปิดจำหน่าย พ. 08 ก.ค. 63 เวลา 09:00
 ปิดจำหน่าย พฤ. 16 ก.ค. 63 เวลา 23:58

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการนาฏกรรมบันเทิง
วันเสาร์ที่ ๑๘ , ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ , ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงละครแห่งชาติ เวลา ๑๔.๐๐ น.
รายการแสดง
๑. การบรรเลง - ขับร้องดนตรีสากล
๒. รำถวายพระพร “พระวชิรเกล้า เจ้าไผทสยาม”
๓. ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอน “พรานบุญจับนางมโนห์รา”
๔. ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “ขึ้นเรือนขุนช้าง”
๕. โขน เรื่องเทวะอสุรสงคราม ชุด “อำมฤตธาราอินทราธิราช”
นำแสดง โดย ศิลปินสำนักการสังคีต
อำนวยการแสดง โดย นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์
บัตรราคา ๒๐๐ , ๑๕๐ , ๑๐๐ บาท
#เปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดง ทางออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th และห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติ
- รอบการแสดงวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่่ ๘ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- รอบการแสดงวันที่ ๒๕ และ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันแสดง จำหน่ายบัตรชมการแสดง ณ ห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติ ก่อนการแสดง ๒ ชัวโมง
**สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑**