ข่าวประชาสัมพันธ์


ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์จำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีตของกรมศิลปากร

พฤ. 16 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เข้า Website https://ntt.finearts.go.th 2. กดปุ่มที่ “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” แล้วพิมพ์ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” หรือกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" 3. ระบบจะตรวจรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ารหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าเมนูหลักในการใช้งาน และแสดงข้อมูลชื่อของผู้เข้าใช้ระบบ