ภาพกิจกรรม

ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘

จ. 16 ธันวาคม 2562
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘" จัดแสดงวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ พระนคร รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. รำเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระมหาธีรราช จอมปราชญ์แผ่นดินถิ่นสยาม” ๒. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สืบมรรคา” ๓. ละครใน เรื่องอิเหนา ตอน “อิเหนาคะนึงถึงจินตะหราวาตี” ๔. รำฉุยฉาย “นักรบมอญ สมิงนครอินทร์” ๕. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “กุโสดอฝากเด็ก” นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย วันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา


ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘