ภาพกิจกรรม

ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"

จ. 16 ธันวาคม 2562
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา" บรรเลง โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร อำนวยเพลง โดย วานิช โปตะวนิช ออกแบบรายการและกำกับการแสดง โดย ศริญญา คงเฟื่องฟุ้ง ดำเนินรายการ โดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ - ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ ควบคุมการแสดง โดย จ่าเอกสมเกียรติ ศรีคำ อำนวยการแสดง โดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา บทเพลงที่ใช้ในการแสดง ช่วงที่สอง - The Beautiful Blue Danube - บรรเลง - ลาวดวงเดือน - ดวงดาว เถาว์หิรัญ - Funiculì - Funiculà - มานิต ธุวะเศรษฐกุล - ฝากรักเอาไว้ในเพลง - นันทวัน เมฆใหญ่ - คืนที่เธอจาก - นันทวัน เมฆใหญ่ - Hava Nagila - เกริกชัย ใหญ่ยิ่ง - O sole mio - ขับร้องหมู่ชาย - Volare - ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ - ร่มฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ - ดวงดาว เถาว์หิรัญ-มานิต ธุวะเศรษฐกุล-ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ - พระราชนิพนธ์พรปีใหม่ - ขับร้องหมู่ วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ


คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"
คอนเสิร์ต ชุด "จากดานูบ ถึงเจ้าพระยา"