ภาพกิจกรรม

ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗

จ. 16 ธันวาคม 2562
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗" จัดแสดงวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ พระนคร รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. รำเทิดพระเกียรติ “พ่อหลวงของปวงประชา พระชนกา มหาภูมิพลอดุลยเดช” ๒. การแสดง ชุด “นารายณ์ทรงสุบรรณ” ๓. ละคร เรื่องอาบูฮะซัน ตอน “เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนี” ๔. รำมโนห์ราแต่งตัว ๕. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “จะเด็ดรับโทษ” นำแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ และศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดง วันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสังคีต


ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗