ภาพกิจกรรม

ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"

จ. 16 ธันวาคม 2562
การแสดงรายการ ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต" บรรเลง โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร อำนวยเพลง โดย นาวี คชเสนี ดำเนินรายการ โดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ บทเพลงที่ใช้ในการแสดง ช่วงที่สอง - เดือนเพ็ญ - พยัคฆ์ คำพันธุ์ - หลวงพ่อคูณ - พยัคฆ์ คำพันธุ์ - ศิลามณี - สมชาย ทับพร - คู่ครอง - ธีรเดช กลิ่นจันทร์ - คนหลังโรง - วรวิทย์ ข้าวสามรวง - เจ้าน้ำตา - กษมา ทองอร่าม - แก้วรอพี่ - วันเพ็ญ จิตตรง - กลับคำสาหล่า - ฉันทวัฒน์ ชูแหวน - ยังจำได้ไหม - ชุลีกร อินวัน - ทุยร่ำ - ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ - ขอบคุณแฟนเพลง - ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ


ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"
ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"
ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"
ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"
ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"
ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"
ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด "กุโสดอ คอนเสิร์ต"