ภาพกิจกรรม

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"

อา. 01 ธันวาคม 2562
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร" ซึ่งการแสดงครั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมเข้าชมเป็นจำนวนมาก เวลา๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ พระนคร


การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "การกล มนต์มาร"