ภาพกิจกรรม

รายการดนตรีไทยพรรณนา ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"

อ. 01 ตุลาคม 2562
รายการดนตรีไทยพรรณนา ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท" แสดงวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ ละครสอนดนตรีพูดสลับร้องเรื่อง "สี่บท" เกิดจากแนวคิดของกลุ่มดุริยางค์ไทย โดยผู้อำนวยการกลุ่มฯ และดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน ที่ต้องการนำเสนอ การแสดงดนตรีไทยในรูปแบบใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นการแสดงละครแล้วนำการบรรเลงขับร้องดนตรีไทยเข้าไปสอดแทรกให้เห็นความสำคัญเป็นช่วงๆ ในรูปแบบของละครซ้อนดนตรี ออกเผยแพร่ให้ประชาชนชมในรายการดนตรีไทยพรรณนา เหตุการณ์และเรื่องราวของละครเรื่อง"สี่บท" เป็นเรื่องที่สร้างเหตุการณ์สมมุติขึ้น ทั้งยุคสมัยและช่วงเวลาที่เกิดขึ้น บุคคล สถานที่ที่ปรากฏในเรื่องจะมีปรากฏข้อมูลความเป็นจริงอยู่บ้างเพียงส่วนน้อย ละครที่ปรากฏสู่สายตาท่านผู้ชม ได้สร้างสรรค์ประพันธ์บทขึ้นใหม่ เรื่องราวเป็นการนำเสนอชีวิตของนักดุริยะคีตะ สีชีวิต สี่บุคลิกลักษณะ ที่ชะตาลิขิตให้ก่อนที่ทั้งสี่ชีวิตจะร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทย ต้องมีเรื่องบาดหมางกันเพราะศักดิ์ศรีแห่งสำนักดนตรีของตนเองและสตรีที่ตนรัก จนเกือบจะเข็นฆ่ากันตาย ดีแต่ได้ดนตรีไทยมากล่อมเกลา พวกเขาทั้ง 4 ชีวิตจึงหันหน้ามารักและสามัคคี


ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"
ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท"