ภาพกิจกรรม

"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"

อ. 01 ตุลาคม 2562
การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖" จัดแสดงวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ พระนคร รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. รำญวณรำกระถาง ๒. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “หนุมานจากมัจฉานุ” ๓. ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอน “ลาวแก่นท้าวกัดนิ้ว” ๔. ระบำสัตตบุษย์มงกุฎแห่งวารี ๕. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “จะเด็ดต้องราชภัย” นำแสดง ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดง วันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการแสดง เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต


"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖"