ภาพกิจกรรม


ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"

อ. 10 กันยายน 2562
การแสดงรายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch" บรรเลง โดย วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร อำนวยเพลง โดย วานิช โปตะวานิช ศิลปินเดี่ยวฟลูตรับเชิญ โดย ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ ดำเนินรายการ โดย ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ศิลปินศิลปาธร สาขาคีตศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๑) ขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้แก่ศิลปินรับเชิญ คุณธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ นายโชติ บัวสุวรรณ (Concert Master) และผู้อำนวยเพลง นายวานิช โปตะวานิช และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกพิเศษ ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีสากล และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายวานิช โปตะวานิช ผู้อำนวยเพลงด้วย รายการบรรเลง - Tchaikovsky: Polonaise from the opera Eugene Onegin - Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47 - Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Op.35
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"