ภาพกิจกรรม

"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"

อ. 10 กันยายน 2562
การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕" จัดแสดงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ พระนคร รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. รำเทิดพระเกียรติ สดุดี “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของปวงประชา” ๒. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ถูกศรกินนม” ๓. ละครเรื่อง พระนเรศวรมหาราช ตอน “สมเด็จพระสุพรรณ กัลยาขัตติยะนารีศรีสยาม” ๔. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “น้ำนมแม่เลาชี” ๕. ระบำอาภรณ์วิไลไทยพระราชนิยม ๖. ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “แม่วันทองของจมื่นไวย” นำแสดง ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดง วันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการแสดง เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต


"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"
"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕"