ภาพกิจกรรม


การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"

ส. 17 สิงหาคม 2562
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม" วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ นำแสดง โดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดง โดย สุรเดช เผ่าช่างทอง อำนวยการแสดง โดย เอนก อาจมังกร ----- การแสดงนี้ ประกอบด้วย องก์ที่ ๑ พาลีเสียสัตย์ ตอน ๑ สัตย์สาบาน ตอน ๒ ได้นางเทพดารา องก์ที่ ๒ พิธีบวงสรวง ตอน ๑ ทศกัณฐ์อาฆาต ตอน ๒ พาลีรบปู องก์ที่ ๓ พาลีสอนน้อง ตอน ๑ ทรพีฆ่าพ่อ ตอน ๒ สุครีพต้องโทษ ตอน ๓ พาลีรับสัตย์
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม"