ภาพกิจกรรม


การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พฤ. 15 สิงหาคม 2562
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีนางประนอม คลังทอง นายพนมบุตร จันทรโชติ นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต ร่วมในงานด้วย งานนี้จัดเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการแสดงประกอบด้วย ๑. การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด อินทระเทวาอาศิรพาท ๒. การบรรเลง-ขับร้องดนตรีสากล ๓. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา" แสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสอาด อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง