ภาพกิจกรรม


รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔

พฤ. 08 สิงหาคม 2562
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ " จัดแสดงวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ พระนคร รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. การแสดง ชุด “ทูนเทิดไท้ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ๒. ระบำวานรพงศ์ ๓. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “รามยั้งปราบราพณ์ร้าย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” ๔. ระบำม้า ๕. ละคร เรื่องวิวาห์พระสมุทร ตอน “เสน่หา อันโดรเมดา” ๖. ละครเสภา เรื่อง “ศรีทนนไชยเชียงเมี่ยง” นำแสดง​​​ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดง​​วันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการแสดง​ ​เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔