ภาพกิจกรรม


รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”

พฤ. 08 สิงหาคม 2562
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม” วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “พระรามลงสรง” ๒. ละครดึกดำบรรพ์ เรื่องอิเหนา ตอน “ชมดง” ๓. เพลงปี่พระอภัย ๙ ครั้ง ประกอบการแสดงภาพนิ่ง - ตอน พระอภัยมณีพบสามพราหมณ์ - ตอน เรือแตก(ฆ่านางผีเสื้อสมุทร) - ตอน โดยสารเรืออุศเรน - ตอน เจ้าละมานตีเมืองผลึก - ตอน พระอภัยมณีตีเมืองลังกา - ตอน พระอภัยมณีพบนางละเวง - ตอน พระอภัยมณีพบนางละเวง - ตอน ต้องมนต์นางยุพาผกา - ตอน กษัตริย์สามัคคี ๔. ละครพันทาง เรื่องพระลอ ตอน “เสี่ยงน้ำ” ๕. การขับร้องเพลง คู่รักคู่ขวัญวรรณคดี - กามนิต - วาสิฏฐี - ไสยศ - อั้วสิม - ขุนแผน - พิมพิลาไลย - จะเด็ด - กุสุมา ๖. ละครเสภาเรื่องกากี ตอน “เล่ห์คนธรรพ์” แสดงโดย ​​​ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดง โดย ​​สมชาย ทับพร และปกรณ์ พรพิสุทธิ์ อำนวยการแสดง​ โดย ​เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด“ร้อง-บรรเลงเพลงเลิศรส หลากหลายบทวรรณกรรม”