ภาพกิจกรรม


รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"

ส. 06 กรกฎาคม 2562
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember" บรรเลง โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร อำนวยเพลง โดย นาวี คชเสนี ออกแบบรายการ วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Songs to Remember"