ภาพกิจกรรม


รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

ศ. 28 มิถุนายน 2562
รายการ"ศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ " จัดแสดงวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ พระนคร รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. การแสดงเบิกโรง ชุด “พระคเณศเสียงา” ๒. การแสดง ชุด “รำลึกถึงครูผู้มีคุณ สุนทรภู่” ๓. การแสดงตาโบวิวังต์ ประกอบการบรรเลงขับร้องเพลงตับ เรื่อง “นางซิลเดอเรลลา” ๔. รำฉุยฉายสอพินยา ๕. ละครนอกแนวตลก เรื่องพระอภัยมณี ตอน “หนีนางผีเสื้อ-ติดเกาะ” นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดง โดย วันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการแสดง โดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓