ภาพกิจกรรม

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

จ. 24 มิถุนายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) โดยมีนายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ เป็นผู้ประกอบพิธี


พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ